เหาเกิดจากอะไร พร้อมวิธีอะไรกำจัดเหาใน5-10นาที

              เหาเกิดจากอะไร พร้อมวิธีอะไรกำจัดเหาใน5-10นาที เหา เป็นแมลงที่รู้จักกันมานานนับร้อยปีมีรายงานพบเหาหัว (head louse) และไข่เหาจากหวีของคนโบราณในศตวรรษแรกของพุทธศักราช เหาจัดอยู่ใน Order Anoplura FamilyPediculidaeมีขนาดเล็ก ไม่มีปีก ลําตัวแบนแบบ dorsoventralส่วนปากมีวิวัฒนาการไปให้เหมาะสมต่อการดูดเลือด มีชื่อสามัญว่า sucking lice ทุกระยะการเจริญเติบโตของเหาดูดเลือดเป็นอาหารเหาที่มีความสําคัญทางการแพทย์มี3ชนิด คือเหาหัว หรือ head louse (Pediculushumanuscapitis) เหาตัว หรือ bodylouse(Pediculushumanushumanusหรือ Pediculushumanuscorporis)และโลน หรือ pubiclouse(Phthirus pubis)

              รูปร่างลักษณะ

                     ตัวเหา ตัวเต็มวัย (adult)ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย เหาหัวตัวผู้มีขนาดเฉลี่ย 2.8 มิลลิเมตร ตัวเมียขนาดเฉลี่ย3.2 มิลลิเมตร เหาตัวมีขนาดใหญ่กว่าเหาหัวเล็กน้อย ตัวผู้มีขนาดเฉลี่ย 3.2 มิลลิเมตร ตัวเมียขนาดเฉลี่ย 3.8 มิลลิเมตร มีขา 6 ขา เป็นแบบจับยึดเส้นขน (clinging type) ปลายขามี

เล็บเรียวแหลมเรียกว่า “tarsal claws” ส่วนของ tibia ยื่นออกด้านข้างคล้ายนิ้วหัวแม่มือเรียกว่า “tibial thumb” หนวดสั้นมี5 ปล้อง มีตาขนาดเล็ก ปากเป็นแบบแทงดูด ปล้องอกแต่ละปล้องเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันไม่เห็นขอบเขต ไม่มีปีก มีรูหายใจ(spiracle)1 คู่ ส่วนท้องแบ่งเป็น9 ปล้องแต่เห็นชัดเจนเพียง6-7 ปล้องแต่ละปล้องมีรูหายใจ1 คู่และมีท่ออากาศกระจายทั่วลำตัว การแยกเพศของเหาให้สังเกตบริเวณปลายสุดของปล้องสุดท้าย ตัวเมียมีgonopods สำหรับวางไข่มีลักษณะเป็นง่าม ตัวผู้มีอวัยวะสืบพันธุ์(aedeagus) ลักษณะเป็น แท่งปลายแหลมยื่นออกมาที่ท้องปล้องสุดท้าย

image 5 เหาเกิดจากอะไร พร้อมวิธีอะไรกำจัดเหาใน5-10นาที

                     ไข่เหา (nit)มีสีเหลือง ขนาดประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ใช้เวลาประมาณ 7-10 วันจึงจะฟักเป็นตัวเหาหัววางไข่ติดอยู่ใกล้โคนผมโดยมีสารซีเมนต์เคลือบอยู่ แม้ฟักเป็นตัวเปลือกก็ยังติดอยู่แต่ห่างจากโคนผมเกิน 6 มิลลิเมตร มองเห็นเป็นจุดสีขาวใสกว่าไข่ที่ยังไม่ฟัก ส่วนเหาตัววางไข่ติดกับตะเข็บเสื้อผ้าหรืออาจวางไข่บนเส้นขนตามร่างกาย

                     ตัวกลางวัย (nymph)ฟักออกมาจากไข่มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย แต่ขนาดเล็กกว่า ช่วงที่ตัวกลางวัยกำลังเจริญเติบโตต้องการเลือดเป็นอาหาร มีการลอกคราบ 3 ครั้ง จึงกลายเป็นตัวเต็มวัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-13วัน

เหาเกิดจากอะไร เหา

              ชีววิทยาของตัวเหา เหาเกิดจากอะไร

                     เหา มีสองชนิด คือ เหาหัว และเหาตัว ซึ่งเหาทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก สามารถผสมพันธุ์กันได้แตกต่างกันที่ขนาด อุปนิสัยและการนำโรค เหาตัวอาศัยอยู่ตามตะเข็บเสื้อผ้า เมื่อหิวจึงออกมาดูดกินเลือด ส่วนเหาหัวต้องอาศัยอยู่บนศีรษะตลอดเวลาน้ำลายของเหาทำให้โฮสต์คันศีรษะอย่างมาก แม้กระทั่งรักษาหายแล้วก็ยังมีอาการคันอยู่อีกระยะหนึ่ง เหาทั้งสองเพศกินเลือดเป็นอาหารตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนตลอดชีวิต จึงเป็นปรสิตภายนอก (ectoparasite) ที่สำคัญของคน วันหนึ่งเหาดูดเลือดประมาณ 5 ครั้ง วงจรชีวิตของเหาประกอบด้วย 3 ระยะ คือไข่ (egg) ตัวกลางวัย (nymph) และตัวเต็มวัย (adult) หลังจากเป็นตัวเต็มวัยได้ประมาณ 10 ชั่วโมงจึงเริ่มผสมพันธุ์เหาผสมพันธุ์บ่อยครั้ง สามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดปีเหาเริ่มวางไข่ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังผสมพันธุ์เหาหัววางไข่ประมาณ 4-5 ฟองต่อวัน ตลอดชีวิตวางไข่ได้ประมาณ 270-300 ฟอง วงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิความชื้น ตัวเต็มวัยของเหาทั้งสองชนิดมีอายุประมาณ2-4 สัปดาห์

              ความสำคัญทางการแพทย์ เหาเกิดจากอะไร

                     เหาเป็นปรสิตภายนอก (ectoparasite) ของคน ดูดกินเลือดเป็นอาหาร การอาศัยอยาของเหาทำให้มีการสูญเสียเลือด โฮสต์เกิดอาการคันเนื่องจากโปรตีนในน้ำลายของเหา การเกาทำให้ผิวหนังอักเสบติดเชื้อได้ง่าย ภาวะที่คนมีเหาอาศัยอยู่เรียกว่า “Pediculosis” ถ้ามีโลนเรียกว่า “Phthiriasis” รายที่เป็นเรื้อรังการเกาอาจทำให้ผิวหนังหยาบกร้านและมีสีคล้ำ เรียกว่าVagabond‘s diseaseเหาตัวมีความสำคัญทางการแพทย์เนื่องจากเป็นพาหะของโรคหลายชนิด ได้แก่Epidemic typhus, Trench fever และ Relapsing fever โรคดังกล่าวนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบในประเทศไทย แต่เนื่องจากเหาตัวซึ่งเป็นพาหะมีรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตคล้ายเหาหัวมากจึงควรจะเรียนรู้ไว้พอสังเขปเพื่อการเฝ้าระวังโรค

                     โรค Epidemic typhus (louse-borne typhus) เป็นโรคร้ายแรง มีอัตราตายสูง เกิดจากเชื้อริคเก็ตเซียRickettsia prowazekiมีเหาตัวเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คนโดยการสูดหายใจเอามูลของเหาที่มีเชื้ออยู่เข้าไป เชื้อไม่ได้เข้าไปอยู่ในต่อมน้ำลาย เหาได้รับเชื้อจากการดูดเลือดผู้ป่วย เชื้อเข้าไปเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและหลุดออกมาภายนอกกับมูลของเหา เชื้อสามารถอยู่ในมูลของเหาได้นาน 66วัน โรคนี้เคยระบาดในทวีปยุโรป อาฟริกาเหนือเอเชีย อเมริกากลางและอเมริกาใต้

                     โรค Trench fever เกิดจากเชื้อริคเก็ตเซียRochalimaeaquintanaโดยมีเหาตัวเป็นพาหะ เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง ระบาดในระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ประเทศยูโกสลาเวียและยูเครน คนได้รับเชื้อโดยการปนเปื้อนของมูลเหาทางบาดแผลหรือเนื้อเยื่ออ่อน

                     โรค Relapsing feverเกิดจากเชื้อ spirochetes, Borreliarecurrentisโดยมีเหาตัวเป็นพาหะ เป็นโรคร้ายแรง มีอัตราตายสูง ปัจจุบันยังพบมากในประเทศเอธิโอเปียและซูดาน คนได้รับเชื้อเมื่อบี้ตัวเหาแล้วไปถูกบาดแผลหรือเนื้อเยื่ออ่อน แต่เชื้อโรคไม่ถูกถ่ายทอดทางมูลเหาหรือการกัดเหาหัวและเหาตัวติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้เร็วโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนอยู่อย่างแออัดหรือใกล้ชิดกันเช่น โรงเรียน ค่ายทหาร คุก ค่ายอพยพ เด็กเป็นเหามากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่เป็นเหามักติดมาจากเด็ก เชื่อกันว่าผู้ใหญ่มีความต้านทานต่อเหามากกว่าเด็กและรักษาความสะอาดได้ดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเหา

                     การแพร่กระจายของเหาเกิดขึ้นได้หลายทาง อาจจะเกิดจากการสัมผัสโดยตรงหรือติดจากการใช้ของร่วมกัน เช่น เหาหัวติดต่อโดยใช้หวีหรือหมวกร่วมกัน เหาตัวติดต่อโดยใช้เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนร่วมกัน เหาไม่สามารถกระโดดไปยังที่ต่างๆ ดังนั้นการติดต่อไปยังสัตว์อื่นจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันเท่านั้น

                     ผู้ที่เป็นเหามักมีอาการคันตลอดเวลา การตรวจหาเหาหัวให้เปิดผมบริเวณข้างหูและท้ายทอย ตรวจดูไข่ซึ่งมีสีเหลืองตรงบริเวณใกล้โคนผม และอาจพบตัวเหาแอบซ่อนอยู่ตามเส้นผมสำหรับเหาตัวมักพบไข่ซ่อนอยู่ตามตะเข็บเสื้อผ้าและพบตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ตามขนหน้าอก (การควบคุมแมลงทางการแพทย์หน้า 66-69)1

วิธีกำจัดเหา

ก็มีหลากหลายวิธีทั้งในอดีตและปัจจุบัน อบ่างเช่น  จากธรรมชาติ  ใบน้อยหน่า สูตรใบสะเดากำจัดเหา ผลมะตูมสุกกำจัดเหาใบยอกำจัดเหา ใช้แชมพู ครีมนวดกำจัดเหา  หอมแดงกำจัดเหา  เบบี้ออยด์และน้ำส้มสายชูกำจัดเหา ใช้ยาฆ่าเหาโดยเฉพาะ ยากินฆ่าเหา หวีสเนียด 

แต่วันนี้ สาระทีมจะมาแนะนำ วิธีที่ง่ายและทันสมัย ไม่ยุ่งยาก หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าออนไลน์ ทั่วไป นั้นก็คือ

แชมพูกำจัดเหา ซึ่ง อาจจะมีกลิ่นหอมหรือไม่มีกลิ่น ก็ได้ ซึ่งเด็กๆจะไม่ ขัดขืนและสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง โดยไม่เป็นอันตราย ก็จะเหมาะสำหรับเด็กๆ เพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดีต่อ เด็กๆและคนในครอบครัว

แชมพูสมุนไพรกำจัดเหาและไข่เหาใน 5 นาที มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ลดอาการคันศีรษะ เชื้อรา แผล ชันตุและโรคเหา เหาหายสบายหัว

1 เหาเกิดจากอะไร พร้อมวิธีอะไรกำจัดเหาใน5-10นาที

  • แชมพูสมุนไพรกำจัดเหาเดอร์ริส ขนาด 120 มล. มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรในธรรมชาติ ประกอบด้วย
  • 1.สารสกัดพืชสมุนไพรจากชายฝั่งทะเลอันดามัน มีฤทธิ์ในการกำจัดเหา ไร้กลิ่น ไร้สี ไม่มีการตกค้าง มีฤทธิ์เฉพาะกับตัวเหาเท่านั้น ไม่มีผลข้างเคียงใดๆกับคน 2.สารสกัดจากมะคำดีควาย มีส่วนช่วยทำความสะอาด รักษาแผลบนหนังศีรษะที่เกิดจากการแพ้ขี้เหา หรือแผลชันตุ ลดอาการคันต่างๆ 3.สารสกัดจากดอกอัญชัน ช่วยให้รากผมแข็งแรง เพิ่มการงอกของเส้นผม บำรุงผมให้สวยงาม ทั้งสามส่วนประกอบรวมเป็นแชมพูสมุนไพรกำจัดเหาที่ ใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ประหยัดเวลา ประหยัดเงินคุ้มค่า อ่อนโยนด้วย pH ที่เหมาะสม กลิ่นหอม เบาสบายหัว ลดอาการคันหัวตั้งแต่การสระครั้งแรก จากการใช้จริงของเด็กๆ อายุ 3-12 ขวบในโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลและระดับประถมศึกษา 50 แห่ง จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน พบว่าไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการแพ้ใดๆ ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยค่ะ
  • วิธีการใช้ก็ง่ายมาก และเด็กๆ สามารถทำเองได้ การใช้งานเหมือนกับการสระผมธรรมดาทั่วไป ดังนั้นสามารถนำไปใช้ตอนอาบน้ำได้เลย ค่ะ
  • 1. รดน้ำให้ผมให้เปียกโชก ย้ำว่าต้องเปียกโชกนะคะ เผื่อให้แชมพูสระได้ทั่วถึงค่ะ
  • 2. เทแชมพูลงบนฝ่ามือ ประมาณ 3-5 มล. เท่านี้พอนะคะ แล้วชะโลม บนผม ขยำ ขยี้ นวด ให้ทั่วผม และหนังศีรษะ เน้นขยี้ที่ท้ายทอยกับหลังหู ให้มากๆ เพราะส่วนนั้นตัวเหาชอบอยู่ค่ะ เมื่อทั่วแล้วก็ทิ้งไว้ 5-10 นาที (ใช้เวลานิดเดียวค่ะ ไม่ต้องเกินนี้นะคะ)
  • 3.ครบเวลาแล้วจะล้างออกเลย หรือถ้าอยากเห็นตัวเหาก็ใช้หวีเสนียดหวีตัวเหาที่ตายแล้วออกมาค่ะ เมื่อหวีจนพอใจแล้วก็ ใช้น้ำสะอาดล้างออกจนหมดฟอง เป็นอันเสร็จค่ะ (สามารถสระตามด้วยครีมนวดผมได้ตามปกติค่ะ) 4. ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-3 ทุกๆ 3 วันนะคะ เพื่อกำจัดตัวเหาที่ยังไม่ฝ่อ และเพิ่งฟักออกมาจากไข่ ค่ะ ลูกค้าจะสังเกตุได้จากการใช้เลยว่าตัวเหา อาการคัน จะลดลงเยอะมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เหาจะไม่กลับมาทำให้เด็กๆ รำคาญใจอีก เรียกได้ว่าเหาหายสบายหัวกันเลยค่ะ *ผู้ไม่เป็นเหา ผู้คันศีรษะเนื่องจากเชื้อราบนหนังศีรษะ ผู้ที่เป็นแผลบนหนังศีรษะเนื่องจากชันตุ เป็นสิวบนหนังศีรษะ ก็สามารถใช้ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ *ผู้ที่ทำสีผม ใช้แชมพูนี้แล้วผมอาจแห้ง ต้องใช้ครีมนวดผมสระตามอีกทีค่ะ *เหาตายหมดแล้ว แต่แชมพูยังเหลือก็สามารถสระต่อไปได้เป็นแชมพูปกติได้เลยค่า ดีต่อหนังศีรษะมากค่ะ
  • วัตถุดิบสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ล้วนมาจากเกษตรกรในชุมชนต่างๆ และ แชมพูสมุนไพรกำจัดเหา่เดอร์ริสผลิตสดใหม่ทุกเดือน และมีอายุการใช้งาน 1 ปี ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าแชมพูสมุนไพรกำจัดเหาที่ท่านได้รับเป็นของใหม่แน่นอน

10 แชมพูกำจัดเหา ยี่ห้อไหนดี ขายดีสุด ปี 2021

10 ทรีทเม้นท์บำรุงผม ยี่ห้อไหนดี ดูแลผมแห้งเสีย ทำสีผมบ่อย สาวๆซื้อซ้ำบ่อยสุด

10 แชมพูลดผมมัน ขายดี ใน watsons (วัตสัน) ปี 2021